Ēkas rekonstrukcija un jaunbūve viesnīcas funkcijām Rīgā, Vaļņu ielā 47. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Dace Zariņa
  Madara Plāciņa
  Kristaps Bautra
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča