Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija/ jaunbūve Nikolaja Rēriha ielā 3, Rīgā, apbūves iecere. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Dace Zariņa
  Madara Plāciņa
  Kristaps Bautra
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča
Vizualizācijas: Aleksandrs Čepiguss