Apbūves priekšlikums viesnīcai Rīgā, Dzirnavu ielā 2

 

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra