Latvijas Universitātes Botāniskā dārza rekonstrukcija Rīgā, Kandavas ielā 2

  

Pasūtītājs:

"Latvijas Universitātes nekustamo

īpašumu aģentūra" SIA

   
   
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle