Fasāžu priekšlikumi pirmskolas izglītības iestādei

 

Pasūtītājs: Tukuma novada Dome
   
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Madara Plāciņa
  Andris Silovs
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča