Rīgas Stradiņa universitātes metu izstrāde jaunas studentu kopmītnes (dienesta viesnīcas) jaunbūves un sporta kompleksa rekonstrukcija Fr. Brīvzemnieka ielā 24, Rīgā. Konkursa darbs.

  

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Dace Zariņa
  Liāna Labada
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle