Ēkas rekonstrukcija Duntes ielā, Rīgā

  

Pasūtītājs:
Privātpersona
   
Autoru kolektīvs: Dace Rampāne
  Ēriks Zīle