Attīstības priekšlikums ēkai Brīvības ielā, Rīgā

 

Pasūtītājs:
SIA "AiZDEDZ - ARK"


Autoru kolektīvs: Ēriks Zīle
  Ronalds Golde