Ēkas apbūves priekšlikums Brīvības ielā 110, Rīgā. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Aiga Kurpniece
Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Andris Silovs