Ēkas rekonstrukcijas priekšlikums Čaka ielā 87, Rīgā. Konkursa darbs

 

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Andris Silovs
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča