Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas Saieta nams Rīgā, Lāčplēša ielā 71. Meta stadijā izstrādātie ēkas varianti

 

Pasūtītājs: Nodibinājums "COP Latvija"
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Raivis Liepiņš