Metu konkurss Mūkusalas ielas 25, 29 apbūvei. Tiesības piedalīties realizācijā

  

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Evelīna Čipuštanova
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle