Priekšlikums daudzfunkcionālam medicīnas centram Sporta iela 13/15, Rīgā

 

Pasūtītājs: SAIMEDICAL PROPERTY
   
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
 

Alise Jēkabsone

  Evelīna Čipuštanova