Teritorijas apbūves priekšlikums Dzirciema ielā b/n, Rīgā

 

Pasūtītājs: SIA NCC Spilve Development
Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
Ina Kuļikovska
Aiga Kurpniece
Vita Polkovņikova
Ainavu arhitekte: Zaiga Ikauniece