Ēku kompleksa rekonstrukcija un viesu mājas izbūve Saldus rajonā

Pasūtītājs: Privātpersona
   
Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
   
Arhitektūra
Autoru kolektīvs:
Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova