Rīgas jaunā administratīva centra apbūves priekšlikums, Rīgā. Konkursa darbs

 Autoru kolektīvs: Kristaps Bautra
  Aleksandrs Čepiguss
  Ina Kuļikovska
  Aiga Kurpniece
  Vita Polkovņikova
  Andris Silovs
   
Arhitekta asistenti: Zaiga Ikauniece
  Oto Ozols