Kvartāla apbūves priekšlikums Stopiņu pagastā, Rīgā

 

Pasūtītājs: SIA NCC Spilve Development
   
Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
Ina Kuļikovska
Andris Silovs
Vita Polkovņikova
   
Ainavu arhitekte: Zaiga Ikauniece