Ēkas rekonstrukcija Audēju ielā 8, Rīga

Pasūtītājs:

SIA “Pilsētas torņi”

Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Arnis Pērkons
Vita Polkovņikova