Bojas pils rekonstrukcija

Pasūtītājs:

A/S “Latvijas valsts meži”

Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Arnis Pērkons
Vita Polkovņikova