Cesvaines pils rekonstrukcija

Pasūtītājs:

A/S "Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome"
   
Projekta vadība:  “Sestais stils” SIA
   
Autoru kolektīvs:

Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova

Andris Silovs