Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas Saieta nams Rīgā, Lāčplēša ielā 71. Skiču projekts

Pasūtītājs: Nodibinājums "COP Latvija"
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Madara Plāciņa
  Raivis Liepiņš