Plieņcima zivju apstrādes ceha rekonstrukcija/jaunbūve Krasta ielā 1. Metu konkurss