Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas saieta nama Lāčplēša ielā 71, Rīgā, 1. un 4. kārtas tehniskā projekta izstrāde