Ēkas apbūves priekšlikums Palīdzības ielā 13, Rīgā