Zemes gabala apbūves priekšlikums Jaunciema gatvē b/n Rīgā