Ēka Kungu ielā 3, Rīgā

Pasūtītājs: Rīgas domes SIA "Rīgas nami"
Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
  Vita Polkovņikova
  Ēriks Zīle
  Uģis Bratuškins
  Ināra Dzene
  Dace Rampāne
  Dace Medniece