Multifunkcionāla kvartāla apbūves priekšlikums Rīgā

Pasūtītājs: “BZS”  SIA
Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Arhitektūra
Autoru kolektīvs:
 
Ina Kuļikovska
Aiga Kurpniece
Vita Polkovņikova
Andris Silovs