Ēkas apbūves priekšlikums Palīdzības ielā 13, Rīgā. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
Aiga Kurpniece
Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Arhitektūras asistenti: Kristaps Bautra
Oto Ozols