Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 115. Konkursa darbs.

   
Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
Ina Kuļikovska
Aiga Kurpniece
Vita Polkovņikova
Andris Silovs
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča
Arhitekta asistenti: Kristaps Bautra
Oto Ozols