Apbūves priekšlikums teritorijai starp Daugavgrīvas ielu un Zunda kanālu

 

   
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Raivis Liepiņš