AS „Latvijas valsts meži” Jelgavas, Dundagas un Valmieras biroju metu izstrāde

  

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Dace Zariņa
  Kristaps Bautra
  Madara Plāciņa


Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle
Mākslinieks: Āris Smildzers
Vizualizācijas: Renārs Piliniks