Plieņcima zivju apstrādes ceha rekonstrukcija/jaunbūve Krasta ielā 1. Metu konkurss.

 

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Dace Zariņa
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle