Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas saieta nama Lāčplēša ielā 71, Rīgā, 1. un 4. kārtas tehniskā projekta izstrāde

 

Pasūtītājs: Nodibinājums "COP Latvija"
   
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle