Projekta "Vizuālā identitāte daudzdzīvokļu ēkām Juglas apkaimes kvartālos" izstrāde. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska