Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas Saieta nams Rīgā, Lāčplēša ielā 71 meta izstrāde. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Raivis Liepiņš
 Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča