Rīgas 13. Vidusskolas rekonstrukcijas projekts

Pasūtītājs:

“Rīgas domes īpašuma departaments”

Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Arnis Pērkons
Vita Polkovņikova
Vizualizācijas: Aleksandrs Čepiguss