Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra apbūves priekšlikumi, projekta apbūves meta izstrādes ietvaros

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte
   
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Raivis Liepiņš
  Dace Zariņa
  Kristaps Bautra
  Madara Plāciņa
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle