Vilim Plūdonim veltīta tēlniecības objekta Saules dārzā un Saules dārza skvēra attīstības koncepcijas izstrāde Bauskā

  

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
   
Mākslinieki: Āris Smildzers

Barbara Smildzere

Līva Smildzere