Ēku komplekss Rīgā, Strēlnieku ielā 8. Mets

 

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Dace Zariņa
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle