Pagalma ēkas pārbūve (rekonstrukcija) Rīgā, Dzirnavu ielā 71. Skiču meta izstrāde

  

Pasūtītājs: SIA "BS Rerum"
   
Arhitektūra  
Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra