Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksa un pagalma rekonstrukcija, Raiņa ielā 21, Kuldīgā. Meta konkurss

 

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Dace Zariņa
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle