Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī. Metu konkurss

 

Autoru kolektīvs: Vita Polkovņikova
  Ina Kuļikovska
  Kristaps Bautra
  Evelīna Čipuštanova

Lauma Kalniņa
  Alise Jēkabsone
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Rozentāle