Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija Cimzes ielā 3, Rīgā. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
  Ina Kuļikovska
  Aiga Kurpniece
  Vita Polkovņikova
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča