Straupes pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes ēkas arhitektoniskā vīzija. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Aleksandrs Čepiguss
Ina Kuļikovska
Aiga Kurpniece
Vita Polkovņikova
Andris Silovs
   
Ainavu arhitekte: Ingūna Stankeviča
   
Arhitekta asistents: Kristaps Bautra