Tukuma Romas katoļu baznīcas saimniecības ēkas rekonstrukcija

Pasūtītajs: Tukuma Romas katoļu draudze
   
 Autoru kolektīvs: Kristaps Bautra
  Ina Kuļikovska
  Vita Polkovņikova