Ēkas rekonstrukcija un restaurācija Basteja bulvārī 16 un Vaļņu ielā 12, Rīgā

Pasūtītājs:

A/S “Centra banka”

Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova