Ēku komplekss "Santi", Kolkas pagastā, Sīkragā

Pasūtītājs:

Prīvatpersona
Projekta vadība: “Sestais stils” SIA
Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova