Studentu dienesta viesnīcas rekonstrukcija Hipokrātā iela 3, Rīgā. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Andris Silovs