Studentu kopmītnes Āzenes ielā 20, Rīgā. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Andris Silovs