Sociālās aprūpes centra rekonstrukcija Ilūkstes novada Dvietē. Konkursa projekts

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
Vita Polkovņikova
Andris Silovs